[Kultur]

Kulturaktiviteter i Trondheim

Trondheim Filmklubb / Cinemateket

Programmet til Trondheim Filmklubb og Cinemateket Trondheim, med omtaler av filmene som vises dette semesteret, og arkiv over tidligere semester.

Trondheim Kinematografer

Program for filmene på Trondheimskinoene. Du kan også se hvor mange plasser som er solgt på dagens forestillinger.

Teaterhuset Avant Garden

Programmet til Teaterhuset Avant Garden.

Trondheim Symfoniorkester

Programmet til Trondheim Symfoniorkester.

Studentersamfundet

Studentersamfundet i Trondhjem er byens mest aktive kulturhus.

Nordlydfestivalen

Festival for samtidsmusikk.


Nettverksgruppa [1999.11.24] <www@nvg.ntnu.no>