Vårprogrammet '97

Kjære publikum!

Teaterhusets Vårprogram '97 bidrar til at Trondheim blir satt på kartet i forhold til friteatertradisjonen, med status som byen der det skjer! Programmet har et sterkt internasjonalt tilsnitt, noe som har sammenheng med følgende:

FABELDØGN ble lansert høsten 1996 som et unikt teater-tilbud for barn.
FABELDØGN er kommet for å bli, og føres nå videre som resultatet av et positivt samarbeid mellom Norsk Kulturråd, Drama ved Dronning Mauds Minne (førskolelærer-utdanning), Institutt for Drama, Film og Teater/NTNU, de beste barneteatergruppene i inn- og utland og TAG.
FABELDØGN betyr:
- At vi gir barn i vår region det beste av barneteaterforestillinger i Norge, og samtidig stimulerer barna gjennom et pedagogisk tilbud knyttet til forestillingene. Målet er at barna skal få aktivert sine teateropplevelser og forhå pentligvis bli inspirert til selv å utfolde seg teatralt.
- Institusjoner og grupper tilbys en pedagogisk pakke tilknyttet forestillingene.
- I etterkant av helgeforestillingene kan barna delta i teateraktiviteter ledet av skuespillerne de nettopp har sett på scenen; såkalte "mini-workshops".
For TAG er det mangfoldige teateruttrykket viktig.
Programtilbudet i vår vil derfor omfatte bl.a. figurteater (KYSS MEG), absurd teater (MACBETH), teater basert på kjente forfattere (KRAPPS SISTE SPOLE) og forestillinger med politisk innhold (ONE 2 LIFE). Vi tilbyr også stimulans av lattermuskulaturen (BREVET), amatørteater (EKSAMENSFORESTILLINGEN fra Dronning MAUD) og forestillinger som har bånd til institusjonsteateret (SKAVHØGGEN).

Det finnes allerede høy kompetanse innen teaterfaget i Trondheim. TAG ønsker å dyrke og videreutvikle denne gjennom kurs, seminarvirksomhet og tverrfaglig samarbeid.

PROGRAMRÅDET for vårsesongen '97 har bestått av:
Gilles Berger, Barbro Djupvik, Michael Jayko, Ian Magilton, Berit Rusten og Annika Udo.
Redaksjon: Berit Rusten, Rune Hasselberg og Øystein Øren
Design og trykk: Grytting AS

litt mer om.....VÅRSESONGEN '97


Teaterhuset Avant Garden, Olav Tryggvasonsgt. 5, 7011 Trondheim
tlf: 73 53 08 98 - 73 53 55 92 / fax: 73 52 47 32