Schizo - Akselerert Amiga 1200CPU: Motorola 68030 @ 50Mhz, 50Mhz fpu.
Minne: 6Mb
Disk: 560Mb
Kjører AmigaDos, brukes mye til raytracing. Kan også brukes som X-terminal.

Schizo er eid av ... ehm ... Schizo.


Nettverksgruppa 15/5-95, www@nvg.ntnu.no