[NVG]

Trenger du mer diskplass?

Epost, lagrede artikler fra usenet, hjemmesider og den siste kokte øvingen tar plass.

Standardkvoten på NVG er 5MB, og det kan bli lite i lengden. Vil du f.eks. lagre korrespondanse over tid kan du komme til å trenge noe mer lagringsmuligheter.

Hvis du finne ut hvor mye diskplass du bruker, har du to muligheter:
Dersom du er logga på gullars, kan du bruke kommandoen quota.

gullars:magnio:~>quota
 	
	Disc quotas for magnio (uid 1792):
 	  Filsys current  quota  limit #warns  files  quota  limit #warns
 	/home/flode  1162*  5120  5200    0   64  10000  10000    
gullars:magnio:~>
Filsys er det filsystemet du har hjemmekatalog på. For de fleste av NVGs brukere vil dette væ /home/flode.
current er den diskplassen du har brukt, i kilobyte (kB), i dette tilfellet 1162 kB, altså litt over 1,1 MB.
quota er kvoten du har, standardkvoten er 5 MB (5120 KB), men med et lite tilleggsbuffer blir det 5200 KB (limit).
files er antallet filer, og de aller fleste vil aldri nå noen øvre grense her.

quota fungerer bare på gullars (men kvoten gjelder på alle NVGs maskiner). Derimot kan du alltid bruke du - disk usage. du gir deg størrelsen på alle kataloger i hjemmekatalogen din (i KB), slik at du får størrelsen på hele hjemmekatalogen din dersom du stå ved "rota" av den når du skriver kommandoen (du kommer til "rota" av hjemmekatalogen din ved å, skrive cd - change directory.

Nettverksgruppa gir deg muligheten til å kjøpe mer diskplass på NVGs maskiner.


Hver megabyte du kjøper vil legges til din nåværende kvote og koster kr 10 pr 5 MB.
Den totale summen blir derfor 10 kr ganger antall 5 MB Betalingen kan skje på to måter:
 1. Du setter inn beløpet på postgirokonto nr. 0825.0689285 eller bankgiro nr. 4200.3215258 selv og merker giroen med brukernavnet ditt og antall megabyte diskplass du betaler for.

 2. Du kommer ned på Nettverksgruppas lokaler på NTNU Lade med beløpet og får ordnet det hele der.

Nettverksgruppa [15-Apr-96] support@nvg.ntnu.no