Spam, Spam, Spam!

SPAM er en hermetisk svinebasert proteinkilde. Det er også navnet som brukes på masseutsendte e-mail og newspostinger som havner i din mailboks og din newsgruppe uten at du har bedt om det. Reklame og politisk og religiøs propaganda detter nå oftere og oftere ned i mailboksen vår. SPAM har fått navnet sitt etter en kjent Monty Python-sketsj.

NVG sin mailserver har både manuell liste over adresser og bruker rbl. En mail fra noen av de listene vil ikke komme gjennom til oss, den bounces tilbake.

En del slipper likevel gjennom. Du kan selv sette opp ett filter som luker ut det meste som kommer til mailboksen din.

Bruke procmail mot SPAM

Du finner informasjon om procmail i man-sidene på linux-maskinene:

man procmail
man procmailrc
man procmailex

Her er et eksempel på hvordan du kan sette opp procmail.

1.

Du må selv sørge for å kjøre posten gjennom procmail. Det gjør du ved å legge til følgende i din .forward -fil:

"|IFS=' '&&exec /local/bin/procmail -f-||exit 75 #$USER"

(med anførselstegn og det hele)


2.

Så lager du deg en fil som heter .procmailrc i hjemmekatalogen din.

Procmail-filtrering metode 1 er slik:

PATH=/bin:/usr/bin:/local/bin
MAILDIR=$HOME/Mail
LOGFILE=$MAILDIR/procmail_log
LOCKFILE=$HOME/.lockmail

:0fw
| /usr/bin/spamassassin

:0:
* ^X-Spam-Status: Yes
spam

mens Procmail-filtrering metode 2 (eksperimentell) er slik:

PATH=/bin:/usr/bin:/local/bin
MAILDIR=$HOME/Mail
LOGFILE=$MAILDIR/procmail_log
LOCKFILE=$HOME/.lockmail

:0
* ^X-MailScanner-SpamScore: ssss
spam


3.

Test ut procmail-oppsettet ditt ved å sende mail til deg selv for å kontrollere at mail til deg faktisk kommer fram.

Rapporter fra procmail, og feilmeldinger og slik, havner i Mail-katalogen din og heter procmail_log. Kontroller denne fila av og til for å sjekke hva som egentlig skjer med filteret ditt.


Nettverksgruppa [..] support@nvg.ntnu.no