Om Nettverksgruppa


Nettverksgruppa er en dataforening ved NTNU, og skal være en forening for faglig utfoldelse og kompetanseoppbygging.

Hvorfor bli medlem:

Hva slags systemer kjører vi:

Om du ønsker å bli medlem kan du gjøre som følger:

Kontigentpriser (pr. studieår)
Medlemskap første år50,-
Medlemskap ellers100,-
Medlemskap hvis i betalt arbeid200,-
Er døren låst, så er det bare å banke på.

Medlemmer får nøkkelkort til døra ved å henvende seg til vaktmesteren.
Styret har ingen fast kontortid. Det er som regel en i styret eller driftsgruppa til stede mesteparten av døgnet.

E-mail-adresse: styret@nvg.ntnu.no
Telefon: (NB! Ikke operativt for tiden)


Nettverksgruppa [2000.02.24] <www@nvg.ntnu.no>