[NVG-logo]

Nettverksgruppas maskinpark

Vi disponerer for tiden følgende maskiner med disse oppgavene (NB! Det kan hende denne filen ikke blir oppdatert på 2 år...) :

Div navnlÝst på lager

:

Vi har også et stort forbruk av gamle terminaler, spesielt slike som er laget av DEC og som er av type VT###.

Det finnes ekstra sider spesielt for Spectrum, BBC og Amiga.

Du kan også sjekke hvordan ståa er akkurat .

En oversikt over rommet vårt, maskinenes plasseringer og nettverkstopografien.

Nettverksgruppas gamle maskinrom.

For å holde maskinene i gang har vi en driftsgruppe. Dette er basert på frivillig innsats fra iherdige medlemmer. Driftsgruppa består av en fast gruppe som er administrativ, men alle interesserte har mulighet til å være med å utføre driftsoppgaver. Drift kan nåes ved å sende e-mail til drift@nvg.ntnu.no.

Våre maskiner kan nåes fra alle andre maskiner som er koblet opp mot Internet. På NTNU vil det si alle pc-labber, samt terminaler.

Om du har en 8-bitsmaskin som ligger og støver ned på loftet eller som du har tenkt å kaste, hvorfor ikke ta den med hit? Vi har blant annet en Vic-20, en C=64, en Oric og en TI-99/4A i tillegg til et lite lager Spectrum-maskiner.


Nettverksgruppa [2002.09.17] <www@nvg.ntnu.no>