Kioskens side

Kiosken er et tilbud til Nettverkgruppas medlemmer som tilbringer mye tid på Nettverksrommet.

Kiosken forsøker å holde et variert vareutvalg. Overskuddet fra kiosken går til videre drift av den.


Her er vårt vakre kjøleskap :)

Forslag til kiosken kan mailes til: kiosk@nvg.ntnu.no


Nettverksgruppa 3/1-94, okey@nvg.ntnu.no