Regler for drift av Nettverksgruppas maskiner

 1. Formål

  Driftsgruppens fremste oppgave er å tilrettelegge forholdene på maskinen best mulig for brukeren.

 2. Organisering
 3. Oppgaver

  Driftsgruppen er ansvarlig for den daglige driften av maskinen. Dette innebærer bl.a:

  Driftsgruppen bestemmer selv hvilken programvare som skal være innstallert på maskinen, og hvordan den daglige driften av maskinen skal være organisert, innenfor de rammer som fastsettes av Nettverksgruppas styre.

 4. Maskintilgang

  Alle Nettverksgruppas maskiner skal være i drift i perioden 09.00 - 16.00. Hvis drift må ta maskinen av nettet for installering/vedlikehold, så skal dette skje mellom 16.00 og 09.00.

 5. Kvoter

  Kvote kan leies for kr. 10,- pr. MB. Når medlem slutter betale kontingent, vil kontoen bli kopiert på dertil egnet medium. Under forutsetning at det ikke oppstår noen tekniske problemer, vil filene bli lagret på medlemmets livstid. Kvoten vil også følge medlemmet livet ut.

 6. Backup

  Driftsgruppen er ansvarlig for at det blir tatt backup av maskinens disk i samsvar med reglene for backup.

  1. Backup regler
   • Det skal alltid eksistere to generasjoner av all backup.
   • All backup skal føres i backup loggen (på papir!)
  2. Backup skal taes med jevne mellomrom

 7. Generelt

  Med private filer menes filer og kataloger som normalt ikke er tilgjengelig for andre brukere.


Nettverksgruppa ved drift, drift@nvg.ntnu.no