Driftsoppgaver

Hva og hvor mye de enkelte driftsmedlemmene gjør varierer. De fleste har likevel sine fordypningsområder, og derfor har man valgt å dele inn drift etter disse.

Driftsoppgavene er fordelt på denne måten:

Administrativ gruppe
driftadmin@nvg.ntnu.no. Rune Skårsmoen <skars>
Amund Gjerde Gjendem <warlock>
FTP
ftpadmin@nvg.ntnu.no, Stig Venås <venaas> er gruppeorganisator. Stig Venås <venaas>
Kolbjørn Barmen <kolla>
Roar Thronæs <roart>
Brukerstøtte
support@nvg.ntnu.no, Håvard Strand <litus> er gruppeorganisator. Håvard Strand <litus>
Amund Gjerde Gjendem <warlock>
Harald Venes <haraldv>
Kolbjørn Barmen <kolla>
Kristian Bergmann <fusion>
Oddbjørn Allum <oddall>
Magni Onsøien <magnio>
Helge L. Kolstad <helge>
Faridoon Bazyar <faridoon>
Hanne Moa <taliesin>
Modemdrift
modemadm@nvg.ntnu.no, Kristian Bergmann <fusion> er gruppeorganisator. Kristian Bergmann <fusion>
Kolbjørn Barmen <kolla>
Amund Gjerde Gjendem <warlock>
DNS, YP, Mail, etc.
nisadm@nvg.ntnu.no, Roar Thronæs <roart> er gruppeorganisator. Roar Thronæs <roart>
Øyvind Krosby <okey>
Arnt Gulbrandsen <agulbra>
Lene Jensen <lene>
Sikkerhet
security@nvg.ntnu.no, Stig Venås <venaas> er gruppeorganisator. Stig Venås <venaas>
Roar Thronæs <roart>
Lene Jensen <lene>
Programoppgradering o.l.
software@nvg.ntnu.no, Rune Skårsmoen <skars> er gruppeorganisator. Rune Skårsmoen <skars>
Oddbjørn Allum <oddall>
Amund Gjerde Gjendem <warlock>
Torkild Hovde Lyngstad <torkildl>
Rune Nordbøe Skillingstad <runesk>
Rune C. H. Gabrielsen <rchg>
Magni Onsøien <magnio>
WWW
www@nvg.ntnu.no, Salve Joshua Nilsen <sjn> er gruppeorganisator. Oddbjørn Allum <oddall>
Karl Jakob Limandvik <geek>
Rune Sandnes <rune>
Amund Gjerde Gjendem <warlock>
Rune Nordbøe Skillingstad <runesk>
Harald Venes <haraldv>

Om du lurer på noe innen et spesifikt emne kan du maile til de som er listet opp.


Nettverksgruppa ved www@nvg.ntnu.no