[Musikk]


Musikklivet i Trondheim

NVGs internasjonale musikksider


Musikkressurser

Eyesore - 4AD databasen

Indiana University side over musikkressurser

Internet Underground Music Archive

The Ultimate Band List


Musikkvideo

MPEG musikkvideoer lagret lokalt


Nettverksgruppa, [..] <www@nvg.ntnu.no>.