[Hardware]

Hardwarerelaterte sider på NVGs web-tjener.


GENERELL HARDWARE

netbsd.org

FAQ fra comp.sys.ibm.pc.hardware

SCSI-faq

EIDE-faq

SCSI-2 spesifikasjoner

SCSI-3 hjemme side

Lagrings-faq

Hercules' monitor database.

Link til hardware spesifikasjoner

Diverse chip/modul -orienterte linker/sider.

PC-Clone UNIX Hardware Buyer's Guide.

Tom's Hardware and Performance Guide.

The Bios Survival Guide.

3M datalagrings-media kompabilitet

Quantum tips

ISDN Tutorial

Pinouts and Cables

Litt modem-hjelp

Comprehensive computer catalogue

Ubearbeidete utgaver av diverse ting på ftp av de ovenforinkluderte FAQer m.m. (kanskje ferskere).


VAX

The WWW MicroVAX/VAXstation FAQ

Paul Hardy's "VMS CPU Model Summary"

The Jargon File (on VAX and VAXen)

Dave McGuire's "DEC Module Database Search"

The NetBSD/VAX FAQ

Linux VAX Homepage

more netbsd.org

DEC general

Digital Timeline


SUN

Sun Hardware Reference


Nettverksgruppa, [..] <www@nvg.ntnu.no>.