WWW-tjenester

NVG er behjelpelig med å produsere web-sider. Dette kan innebære HTML-programmering og design, derunder behandling av skjema og interaktiv grafikk, samt generering, digitalisering og manipulering av bilde- og lydmateriale. Ta kontakt med oss på e-mail www@nvg.ntnu.no eller telefon 73 59 83 91 for informasjon om priser etc.

Vi kan også legge ut sidene på vår web-server dersom det dreier seg om ikke-kommersielle foretak.


Nettverksgruppa [1998.08.16] <www@nvg.ntnu.no>