Nefarious - "Oppråna" Amiga 500CPU: Motorola 68000 @ 7.09 Mhz
Minne: 4.5Mb
Disk: 460Mb
Nefarious kjører X saa det griner på en 57600 baud sliplinje til kanutten.

Nefarious er eid av Geir Helland (aka incanus).


Nettverksgruppa 15/5-95, www@nvg.ntnu.no