Eniac - Amiga 1200CPU: Motorola 68EC020+68882 @ 14.18 Mhz.
Minne: 6Mb
Disk: 81MB.
Brukes stort sett som terminal, koblet til SERVE_LAT og worms.

Eniac er eid av skars.


Nettverksgruppa , www@nvg.ntnu.no