Referat fra driftsmøtet tirsdag 12.12.95

  1. Hva gjøres for nye driftsmedlemmer ?

  2. Hva gjør egentlig Stig ?

  3. Trenges det gruppeansvarlige innenfor de enkelte driftsoppgavene ?

  4. Regler for den administrative drifts-ledelsen

  5. Valg av den administrative ledelsen våren 1996.

  6. Andre saker


For driftsledelsen : Kolbjørn Barmen, kolla@nvg.unit.no
Nettverksgruppa ved drift, drift@nvg.unit.no