FAQ: Jimmi Hendriksen Syndrom.


Lurer du på om du har en skummel sykdom?, oppsøk lege.
En av disse snikende, skumle sykdommer er er JIMS (JIMmi hendriksen Syndrom)
Q: Hva er JIMS?
A: JIMS er en ervervet hjerneorganisk sykdom hos en yngere person. 
  Sykdommen kjennetegnes ved svekket mental kapasitet og medfører 
  svikt i psykologiske prosesser som språkevne, læring, hukommelse 
  og tenking. Sykdommen er kronisk, kan ikke kureres og forverrer 
  seg ofte over tid. Ved JIMS skjer en hurtig forandring av 
  nerveceller i hjernen. Stadig flere hjerneceller slutter å fungere
  og dør. Det skjer endringer i hjernens nevrokjemi. Produksjonen 
  av nevrotransmittorsubstanser som overfører impulser mellom 
  cellene reduseres. Impulsoverføringene i hjernen går dermed 
  langsommere eller stopper helt opp.


Q: Hva kjennetegner JIMS?
A1:Hukommelsesvikt og læringsproblemer er viktige kjennetegn på JIMS. 
  Hukommelse forutsetter at det har skjedd en innlæring. Et viktig 
  aspekt ved læring er tilvenning til mye stimuli. Slik læring svikter 
  generelt med moderat og alvorlig JIMS. Dette skaper vedvarende 
  problemer i dagliglivet.

A2:Manglene evne til å utføre praktiske handlinger, til tross for full 
  førlighet. Evnen til å sette forskjellige handlinger sammen i 
  rekkefølge til et helhetlig resultat har helt eller delvis gått tapt.

A3:Vansker med å snakke i hele setninger. Det foreligger en svikt i 
  ordproduksjonen. Talen er sen, usikker og _flyer dårlig_.


Q: Finnes det håp?
A: Nei, du kommer til KORT.

Jan Erling Veiset © - posting på no.alt.radio-tv.irma-1000, 13 Apr 1995.
Nettverksgruppa 2/5-95, www@nvg.ntnu.no - Ikke akkurat hudfargede knestrømper