Filformat på IRMA-samplingene

Samplingene av sendingene er i 8-bits u-law format. Dette er det samme som Sun au-format, men uten header. Sendingene samples rå til disk, slik at du faktisk kan begynne å spille av dagens IRMA 1000 mens det pågår.

Samplefrekvensen er 8000 Hz, og du trenger derfor ikke en bedre overføringshastighet enn 8 Kb/sek for å høre IRMA 1000 i real-time. Belastningen dette medfører på nettet er neglisjerbar i forhold til annen ftp-trafikk.

Hvis du trenger å konvertere filene til standard au-format med header, anbefaler vi programmet sox, tilgjengelig fra alle større fildepoter over hele landet.

Her er kommandolinja du trenger for å gjøre konverteringen:

sox -t ul -r 8000 dagens-irma1.au irma-konvertert.au


Nettverksgruppa 3/9-94, www@nvg.ntnu.no - Ikke akkurat hudfargede knestrÝmper