European Board of IRC Coordinators - Norway

Email: irc@nvg.unit.no
Versjon: 1.07-001
Dokument: IRCNO-LJ, Fri Jan 26 17:15:37 MET 1996
File: oper-guide

Operatør guide for IRNO operatører

En opers hovedoppgave er -ikke- å leke politi, men å se til at nettet med linker fungerer, at nettet blir utnyttet maksimalt, dvs en vaktmester med en sopelime.

En oper må hele tiden kjenne til inneholdet av operreglene og gitte tillegg. Nye tillegg blir vanligvis ikke "offentliggjort", men bare ført inn i "operator" dokumentet.

For å se hvordan IRC nettet i Norge skal linkes, må en ta en titt på det gjeldende CONNECTION-kartet. Dette finnes som fila "links" i IRCNO, denne bør studeres inngående.

Hvordan lese ett CONNECTION-kart

Her er ett _svært_ begrenset kart for eksempelets skyld:
 B1:irc.pvv.unit.no 	-> irc.ifi.uio.no	active   3:120:120
 B1:irc.pvv.unit.no 	-> irc.nada.kth.no 	active   3:120:120
 B2:irc.ifi.uio.no	-> irc.pvv.unit.no	active  10:120:250 
 B2:irc.ifi.uio.no	-> irc.nada.kth.se	active  10:120:250
 B3:irc.uib.no		-> irc.pvv.unit.no	active   5:090:300
 B3:irc.uib.no		-> irc.ifi.uio.no	active   5:090:300
   irc.hitos.no	-> irc.pvv.unit.no	active   2:090:150   
   irc.hitos.no	-> irc.ifi.uio.no	active   1:090:300
B1, B2 og B3 er hva slags status en server har. Dvs om en server er BackBone server 1, 2 eller 3. En backbone server er en server som kobler seg opp mot utlandet. Det skal kun være en BB server i landet. B1 er primær server, dvs at det er denne somførst og fremst skal koble seg ut av landet. B2 er bakcup nummer en og B3 er backup nummer 2.

Slik det når står skal irc.pvv først kobble seg mot irc.ifi. Dersom det ikke går, skal irc.pvv gå mot irc.nada. Det samme gjelder for de andre servere. Det er bare å lese seg nedover lista.

Hvordan få oversikt over servere i Norge

Kommandoen /links gir en total oversikt over hvilke servere som finnes, men ikke hvordan disse er koblet, denne bør gi noe som likner på dette ("real-name" er kuttet for å få plass her):
*** irc.ifi.uio.no    irc.pvv.unit.no  2 Universitas Osloensis
*** irc.hitos.no     irc.pvv.unit.no  2 Høgskolen i Tromsø
*** irc.pvv.unit.no   irc.uib.no     1 Nettverksgruppa - Universitas
*** irc.uib.no      irc.uib.no     0 Universitas Bergensis 

Første kolonne sier hvilken server som er koblet på nettet. Andre kolonne sier hvilken server som er up-host til denne. Tredje kolonne sier hvor langt unna i server-hops en server er. Fjerde kolonne er "real-name" på en server.

En oversikt over hvordan "routen" ut av landet er får du met kommandoen /trace. Trace kommandoen gir også ut informasjon om _usynlige_ brukere, det er bare å lukke øynene for at de eksisterer. Bruk /trace *.se for å se "veien" ut av norge, dette vil f.x. gi:

 *** Link 2.8.10-12240-NoResOnOps *.fi irc.pvv.unit.no
 *** Link 2.8.10 kit.tekla.fi : irc.nada.kth.se (from irc.pvv.unit.no)
 *** Link 2.7.2g.ID : kit.tekla.fi (from irc.nada.kth.se)
Det en skal se etter er '(from server.name)'. Som en kan se her så går ruta i fra denne serveren (irc.uib.no) til irc.pvv.unit.no og så vidre til irc.nada.kth.se. Dersom en da referer til CONNECTION-kartet vil en se at dette stemmer.

Trace til en gitt server, f.x. irc.pvv i fra irc.uib, vil gi dette:

*** Link 2.8.10-12240-NoResOnOps irc.pvv* irc.pvv.unit.no
*** Serv 3 163S 1014C irc.nada.kth.se[130.237.222.70] :
 Fusion!fusion@irc.pvv.unit.no
*** Serv 1 1S 4C irc.uib.no[129.177.30.3] : *!*@irc.pvv.unit.no 
*** Serv 1 1S 0C irc.hitos.no[129.242.16.102] : *!*@irc.pvv.unit.no 
*** Serv 3 1S 3C irc.ifi.uio.no : *!*@irc.pvv.unit.no 
  ^  ^ ^ ^ ^         ^
  ø  ø ø ø ø         ø----- Hvordan oppkoblingen er gjort (1)
  ø  ø ø ø ø------------------------ Hvem irc.pvv er kobblet opp mot (2)
  ø  ø ø ø--------------------------- Antall klienter BAK irc.ifi.uio.no
  ø  ø ø------------------------------ Antall server BAK irc.ifi.uio.no
  ø  ø-------------------------------- "Klasse" Ikke no å bry seg om 
  ø------------------------------------- Type forbindelse (3)
 1. Fusion!fusion@irc.pvv.unit.no viser at Fusion har koblet opp denne forbindelsen manuelt med /connect kommandoen. Dersom kolonnen inneholder f.x. *!*@irc.pvv.unit.no så viser det at irc.pvv.unit.no har koblet opp linja helt automatisk.
 2. Viser navnet på forbindelsen. Både med hostname og IP-nummer.
 3. Viser hva slags forbindelse vi har med å gjøre. Vi kan se bort i fra Link, User og Oper. Det som teller for oss er 'Serv'. Noen ganger står det H.S. i dette feltet det betyr at en forbindelse holder på å bli dannet. H.S. står for Hand Shake.

Kirurgi på nettet

Vanligvis skal ikke operatorer utføre kirurgi på nettet. Serverne bør selv være i stand å koble seg korrekt opp. Men noen ganger må en drive på og om-koble (re-route). Dette ofte i tilfeller dersom irc-routen går ville veier, f.x. SE -> irc.pvv -> irc.hitos -> irc.uib -> irc.ifi. For å kutte ut ett nett-segment brukes kommandoen /squit. For å binde i sammen to nett-segmenter brukes kommandoen /connect.

/SQUIT server kommentar
/squit vil kutte en gitt server i fra den næremste server gitt i en tracepath.

Dersom nettet ser slik ut, og vi befinner oss på server A

     A <---> B <---> C <---> D
             ø
             ø
             ø
         G <---> E <---> F <---> ... (resten av nettet)

og vi gir kommandoen '/squit E packets going twice over Norway', vil IRC-nettet se slik ut:
     A <---> B <---> C <---> D


         G <---> E <---> F <---> ...

Kommentaren SKAL ALLTID GIES PÅ ENGELSK da alle irc-opers skal se hva DU driver på med. Routing er ikke noe en leker med, da dette influerer på det globale IRC-nettet !

/CONNECT nabo-server eller /CONNECT andre-siden portnummer vår-side /connect burkes til å koble i sammen to servere. Disse forbindelsene er definert i en server's konfigurasjonsfil. Denne konfigurasjonsfila blir vedlikeholdt av server-admin. Som irc-operator trenger du ikke å kjenne til hvordan denne er satt opp så lenge du holder deg til CONNECTION-kartet.

Dersom bare ett argument blir gitt, vil din lokale server prøve å kobble seg til en naboserver. Dersom nettet vårt ser slik ut (vi er fortsatt på server A):

     A   B <---> ... (rest of network)
og vi gir kommandoen '/connect B', og dersom forbindelsen lykkes vil du få melding om det: *** Notice -- Link with server B established. I såfall vil nettet vårt nå se slik ut:
    A <---> B <---> ...
La oss anta at vi vil koble server F til server E i eksemplet under Du kan ikke selv kontakte server F siden denne ikke finnes på vår del av nettet (eller i din config fil). Det vi da må gjøre er å bruke en remote CONNECT til server E. Siden de fleste servere bruker port 6667 (annet er oppgitt i CONNECTION-kartet), bruker vi denne i /connect kommandoen. '/connect F 6667 E' vil da koble ett nett som ser slik ut:
     A <---> B <---> C <---> D
             ^
             ø
             v
         G <---> E   F <---> ...
opp slik:
     A <---> B <---> C <---> D
             ^
             ø
             v
         G <---> E <---> F <---> ...
Når du gir commandoen "/connect server.F 6667 server.E" vil du få følgende meldinger:
  !server.E! Remote CONNECT server.F 6667 from ruben
  -server.E- *** Connecting to server.F
Dersom server.E ikke klarer å få forbindelse med server.F, vil den gi melding om dette:
  -server.E- *** Couldn't connect to server.F
Du vil ikke få en "*** Notice -- Link with server F established." melding, da denne kun blir gitt på lokal server (i dette tilfellet E og F). For å sjekke at servern du prøvde å koble på nettet har kommet fram, bruker du /links F. Vær varsom med hvordan du kobler servere opp til hverandre. Konferer med "links" dokumentet og evt Link-ansvarlig. Du bør ikke prøve deg på utenlandske linker, for dette kreves det en del kunskaper om IRC ut i verden. Det enkleste er å snakke med folk som har gjort dette en stund :-)

Hvordan re-route

La oss anta at vi har følgene routing i Norge:
  SE -> irc.uib -> irc.pvv -> irc.ifi -> irc.hitos
Dersom du skulle reroute dette skal en alltid begynne med den "bakerste" server og jobbe seg framover. Dette har noe med informasjonsflyt å gjøre. En "CONNECT-burst" er på rundt 250Kb. Dette er ganske mye informasjon som skal over linja. En bør derfor ikke sende 250K i hytt og pine. Dersom du rerouter 4 ganger vil du ha sendt rundt mye over 1Mb info rundt om i landet ! Derfor gjelder det å sende så lite info some mulig over så korte avstander som mulig. Med korte avstander menes avstander nett-messig. F.x. dersom Bergen og Tromsø hadde hatt en direkte forbindelse, hadde det kostet mer å sende dette via Trondheim enn direkte nordover.

Dersom vi skal "rydde" opp i modellen vår (vi befinner oss fortsatt på irc.uib.no), referer vi til "CONNECTION- kartet" og ser at linja irc.pvv - irc.uib er i orden. Vi bestemmer oss for å koble irc.hitos til irc.pvv:

 /squit irc.hitos*.no Rerouting according the IRCNO links docs.
og får følgende melding på skjermen:
 !irc.pvv.unit.no! Received SQUIT irc.hitos.no from ruben (Rerouting 
  according the IRCNO links docs.)
OBS ! Det er viktig å oppgi irc.hitos*.no, irc.hitos* vil resolve, av en eller annen grunn (sansynligvis dårlig koding i ircd sourcen), til en irc.hitos* som er _langt_ borte. Ideelt sett skal ircd resolve wildcarding til det nærmeste objektet. Da er det på tide å koble opp irc.hitos til irc.pvv:
 /connect irc.hitos* 6667 irc.pvv*
og vi får meldingene
 !irc.pvv.unit.no! Remote CONNECT irc.hitos* 6667 from ruben
 -irc.pvv.unit.no- *** Connecting to *@129.242.16.102[irc.hitos.no].
siden irc.pvv ikke har mer enn en irc.hitos* i sin config fil, vil den resolve seg til irc.hitos.no. Vi har nå routingen: SE -> irc.uib -> irc.pvv -> æ irc.ifi, irc.hitos å Da er det på tide og sette sverige til irc.pvv:
 /squit irc.nada*
siden dette er en lokal squit på irc.uib, vil ikke det vises noen global squit commando. Vi binder utlandet til irc.pvv:
 /connect irc.na* 6667 irc.pvv*
og vi får meldingene
 !irc.pvv.unit.no! Remote CONNECT irc.na* 6667 from ruben
 -irc.pvv.unit.no- *** Connecting to *@130.237.222.70[irc.nada.kth.se]

Andre kommandoer

Til slutt: Gnarfer's word on routing "Never Squit A Working Link". Dette spesiellt utenlandsforbindelsene.

Diverse

Hva skal til for å bli oper ved en norsk server? Dette kan best forklares med noen få stikkord: Ellers er reglene litt forskjellige fra server til server. Kontakt lokal serveradmin, eller mail til irc@nvg.unit.no
Tilrettelagt for HTML av Lene Jensen.
lene@nvg.unit.no