Kontaktpersoner for IRC i Norge

Idéen bak kom fra Geir M. Elnan og gaar ut på at hvert domene rundt omkring i landet Norge, skal ha en kontaktpereson for IRC. Dette av flere grunner:


KONTAKPERSONER - Ordnet etter domener:

	C@FUNcom.no               FUNCOM
	irc-support@oslonett.no         OSLONETT
	mikhail.iakovlev@notam.uio.no      NOTAM
	sannum@telepost.no           TELEPOST
	drift@hibinc.no             HIB (VESTNETT)
	Geir.M.Elnan@colargol.stud.idb.hist.no IDB.HIST.NO
	irc@ifi.uio.no             IFI.UIO.NO
Koordinator/administrator: Geir M. Elnan

Email: geirme@colargol.idb.hist.no


abbe@pvv.unit.no
Abbe@IRC