Presentasjon av organisasjonen IRCNO

IRCNO ble til når IRC-admins i Norge fant ut at vi måtte gjøre noe med brukermassen vår + at vi fikk UNINETT på banen.

IRCNO skal bestrebe seg på å drive IRC i Norge på en så effektiv måte som mulig. Dette gjelder bruk av utstyr og nett, samt at vi driver ganske tung bruker-støtte. Organisasjonen består først og fremst av de som driver serverne (irc-admins) men og av de som er "vaktmestere" i den daglige irc (irc-opers). Vi vil og på sikt ha brukerne representert i IRCNO.

IRCNO er både en administrativ og en teknisk organisasjon. Den administrative delen går ut på å holde vedlike og etterse at de tre gjeldende reglementene som finnes for IRC i Norge blir fulgt. IRCNO skal ikke opptre som "politi" på nettet annet enn i de tilfeller hvor en oppdager brudd med gitte regler/retningslinjer. Dvs at en ikke aktivt skal se etter bråk, men først ta affære dersom en oppdager det tilfeldigvis eller at noen melder fra. Videre så lager vi en brukerstatistikk. Denne blir publisert uten brukerinfo på gitte steder. Brukerinfo blir bare utlevert til den brukeren det gjelder. Helt til slutt tar også IRCNO på seg oppgaven med dokumentasjon av IRC i Norge, samt vedlikehold av info-filer. Den tekniske delen består i å etterse at serverne oppfører seg bra, at vi følger det fysiske nettet med hensyn linker. Vi har en egen e-mail adresse irc@nvg.ntnu.no, og alle henvendelser om IRC i Norge bør sendes dit.

IRCNO er medlem av European Board of IRC Coordinator (EBIC). EBIC skal ivareta en sunn lenkestruktur i Europa. Samt sette opp rettningslinjer / regler for hvilke servere som skal koble seg til det europeiske IRC nettet.


IRCNO oppgaver

Vi har kommet fram til at noe måtte gjøres og la opp en handlingsplan for å få en sunn tjeneste som er belemret med så få problemer som mulig:

 • Brukerreglement/retningslinjer som følger UNINETT sine etiske og utstyr og menneskelige ressurser).
 • Støtte i fra UNINETT.
 • Opprette en newsgruppe for mer "varig" diskusjon, spørsmål/svar.
 • Sørge for at Norske klienter (brukere) kobler seg til Norske servere, og ikke servere i utlandet. (Ansvar for båndbredde).
 • Lage ett FTP og FSP arkiv for Norske brukere, inneholdende informasjon og programvare.
 • Lage en IRC-robot som gir ut informasjon/filer nevnt i foregående punkt.
 • Ha en "help-desk for norske ircere".

 • IRCNO i personer

  Vi har ikke noen "stillinger" som sådan, men vi har visse funksjoner. Det finnes heller ingen leder, og alle avgjørelser blir tatt via diskusjoner som er ganske så effektive grunnet at ingen av oss er religiøse fanatikere :-) Arbeidsoppgavene er ikke ført opp i noen spesiell rekkefølge.

  IRCNO Sekretær: Anita Berge
  Holder orden på alle dokumentene som blir produsert av IRCNO. Vedlikehold blir dog gjort av forskjellige mennesker, alt etter hvem som hadde det administrative med gitt dokument.

  Filarkiv: Lene Jensen/Kristian Bergmann Sørger for at filarkivet på ftp.nvg.ntnu.no er up-to date, og at det lar seg accesere via både FTP og FSP. I filarkivet skal det ligge IRCNO dokumenter, IRC dokumentasjon og programvare. Denne personen administrerer også de to maillinglistene som finnes.

  Statistikk: Jan Nicolai Langfeldt Lager månedsvise statistikker over irc bruk i Norge.

  EBIC kontakt: Vegard Engen Arbeidsoppgavene er oppført i EBIC reglementet for server-tilknytninger. Se denne for mer informasjon.

  Link ansvarlig: Jørn Ommund Topnes / Gorm Haug Eriksen (vara) Finner ut hvordan servere skal lenke til hverandre. Har ofte det siste ordet i slike saker. Skriver en rapport ny og ne. Denne må ha god greie på hvordan det fysiske nettet samt hvordan link-konfigurasjon i serveren virker. Videre ha tilgang til en server sin konfigurasjon fil.

  UNINETT kontakt: Ove Ruben R Olsen UNINETT vil ha en person til å ta seg av kontakten med oss. Denne vil også sannsynligvis stå oppført som IRC Ansvarlig i Norge utad.


  IRCNO dokumenter

  Vi har skrevet en del dokumenter som omhandler IRC i Norge. Disse kan hente i fra anonym ftp på ftp.nvg.ntnu.no, directory pub/irc/ircno/.

  Fil       Tittel og beskrivelse.
  ------------------------------------------------------------------------------
  intro      En innføring for nye brukere
  		 Denne fila tar for seg det helt elementære når det gjelder 
  		 irc og hvordan en skal komme i gang. Den forklarer en del 
  		 begreper og annet som ligger rundt IRC som system.
  
  info.norsk    Litt informasjon for å komme i gang med IRC.
  		 Denne er ett must når det gjelder kommandoer for nybegynnere. 
  		 Den er ganske detaljert og fortjener en studie.
  
  irc-no      Presentasjon av organisasjonen IRCNO
  		 Denne fila her.
  
  brukere     Bruker-regler for IRC i Norge.
  		 En guide som en må kjenne innholdet i. Med regler så mener 
  		 vi ikke slike regler som vil sensurere, men mer om hva du 
  		 har lov og ikke lov til å gjøre som bruker.
  
  klient.ingen   INGEN klient for Internet Relay Chat
  		 Beskriver hvordan du skal gå frem for å bruke IRC dersom 
  		 du ikke har mulighet til å kompilere installere / bruke 
  		 en lokal klient.
  
  
  klient.mac    Macintosh klient for Internet Relay Chat
  
  klient.ms-dos  MS-DOS klient for Internet Relay Chat
  		 Beskrivelse av de to TCP/IP MS-Dos klientene som finnes. 
  		 OBS: disse er ikke kompatible med inneværende IRC-protokoll.
  
  klient.unix   UNIX klient for Internet Relay Chat
  		 Tar først og fremst for seg ircII. Men har også noen pekere 
  		 til alternative UNIX klienter.
  
  klient.vms    VMS klient for Internet Relay Chat
  
  oper-guide    Operatør guide for IRNO operatører
  		 Ett dokument som tar for seg det tekniske ved å være
  		 irc-operatør.
  
  operator     Oper-regler for IRC i Norge.
  		 En guide som operatorer må kjenne innholdet i. Denne
  		 setter helt klare grenser for hva som en operator kan
  		 gjøre og ikke gjøre.
  
  server-admin   Regler for IRC-ADMINS og servertilknytniger i Norge.
  		 En guide som forteller hva en admin's arbeidsoppgaver
  		 går ut på. Videre forteller den om hva som skal til
  		 for å kunne sette en ny server på nettet.
  
  ircno-regler   Organisasjonen IRCNO
           En fil som gir retningslinjer for IRCNO.
  
  links      Norwegian links and map-report.
  		 En fil som viser hvordan servere skal koble seg i Norge. 
  		 Denne er autorativ, og kommer ut med ujevne mellomrom. 
  		 Gamle utgaver blir lagret i pub/irc/ircno/lager som 
  		 links.yymm.dd
  
  english     IRCNO in English.
  
  

  Servere i IRCNO

  Her er en alfabetisk liste over servere i IRCNO.

  alf.uib.no
   Navn:     Universitas Bergensis, Ordinateurus Centre
   Lokalisering: EDB-Senteret UiB.
   Admin:     Ove Ruben R Olsen    ruben   ruben@uib.no
   Operator:   Ketil Oen        Miken   kjetilo@gudmund.vgs.no
  
  irc.pvv.ntnu.no
   Navn:     Nettverksgruppa - Universitas Nidarosiensis
   Lokalisering: Nettverksgruppa ved NTNU på Lade.
   Admin:     Kristian Bergmann    Fusion   fusion@nvg.ntnu.no
           Lene Jensen       Maddie    lene@nvg.ntnu.no
   	     Bjørn Borud       Ozelot   ozelot@wave.no
   Operator:   Vegard Engen       Veggen   vegard@uninett.no
  		 Anita Berge		 Abbe	   abbe@pvv.ntnu.no
  
  irc.hitos.no
   Navn:     Høgskolen i Tromsoe
   Lokalisering: Avdeling for ingeniør- og økonomifag.
   Admin:     James Ullman 		 Slack	   james@irc.hitos.no
   Operator:	 Odd-Jarle Kristoffersen Amuso	   oddjk@samson.hitos.no
           Erlend Midttun      Golle   golle@irc.hitos.no
  
  mimir.ifi.uio.no
   Navn:     Universitas Osloensis
   Lokalisering: Institutt for informatikk ved UiO på Gaustad.
   Admin:     Jørn Ommund Topnes    Omen    jornt@ifi.uio.no
           Jan Nicolai Langfeldt  janl    janl@ifi.uio.no
   Operator:   Gorm Haug Erikien    Molok   gorme@ifi.uio.no  
           Jarl Aspaker       Gammelnok jarl@aspaker.no
  

  Hvordan det hele startet

  Hovedarkitektene bak IRCNO er Kristian Bergmann, Jørn Ommund Topnes og Ove Ruben R Olsen. Jan Nicolai Langfeldt har hele tiden underveis kommet med konstruktiv kritikk. Jørn og Ruben har lenge hatt lyst til å lage noe slik og når Ruben en kveld i slutten av juni (23.) sa halvveis for spøk på #norge at han vurderte å lage bruker-regler for IRC i Norge så bet både Jørn og Kristian på ideen. Dermed begynte snøballen å rulle. Dokument på dokument ble produsert. Videre ble det sendt en forespørsel til UNINETT for å gjøre IRC til en "offentlig" tjeneste. IRCNO ble egentlig en realitet så snart vi ville ha UNINETT på banen, overfor gitte nettorganiasjon måtte vi opptre ansvarlig. Det meste av arbeidet ble gjort på natten, og arkitektene vil rette en takk til hverandre for at de holdt ut. Nattønsket på P1 har og vært en givendes inspirasjonskilde.


  Internet Relay Chat Norway - IRCNO
  
  Email:  irc@nvg.ntnu.no
  Versjon: 1.09-003
  Dokument: IRCNO-LJ 26.01.96
  File:   irc-no
  

  Tilrettelagt for HTML av Anita Berge.
  abbe@linux.ingok.hitos.no