IRCNO - Bruker-regler

IRCNO - Bruker-regler

Versjon: 1.04-013
Dokument: IRCNO-ORRO 01.06.95
E-mail: irc@nvg.ntnu.no

Bruker-regler for Internet Relay Chat i Norge

Internet Relay Network (IRC) er et tjener/klient system for kommunikasjon via Internet med andre mennesker.

IRC er et `free speech system'. Brukere kan utveksle tanker og erfaringer med andre, men for å beskytte mot misbruk er det visse regler som brukere må respektere.

Siden IRC er en gjestetjeneste på UNINETT må også IRC følge UNINett sine regler. Både de tekniske og etiske. Dette gjelder for ALLE klientfor- bindelser, både de som bruker Norske OG de som bruker utenlandske servere, PC'er inkludert. ALLE Norske IRC BRUKERE SKAL kjenne til at det finnes regler for bruk av IRC i Norge. At det finnes regler er oppgitt i MOTD på alle Norske servere. Denne bør bli vist til brukeren ved start av IRC.


Definisjoner

IRC-ADMIN
Person som har tilgang til en irc-server's konfigurasjonsfiler og som driver en server.
IRC-OP
Person som har privilegier gitt av en irc-admin. Mer som en vaktmester. Det er implisitt at en irc-admin og er en irc-op.
CHAN-OP
Person som har fått eierrettigheter på en kanal på legal måte. Denne personen har også alt å si på en kanal. dvs bestemmer og kan sette restriksjoner på en kanal.
BRUKER
Person som bruker irc.
BOT
Automatisert klientforbindelse. Det er en bruker som pr definisjon er ansvarlig for en bot.
IRCNO
Organisasjonen som driver IRC i Norge.

Hvorfor skal en ha regler på IRC ?

Høst 92 og vår 93 har det vært en eksplosiv utvikling av brukermassen i Norge. I mai måned -93 var det ca 950 mennesker fra Norge som hadde vært innom IRC en eller flere ganger. Denne økningen har og dessverre ført til en økningen av folk som ødelegger for andre og bryter uskrevne regler. Dette igjen fører til en del klager i fra utlandet. For å være vårt ansvar bevisst overfor UNINett har vi laget noen regler for bruk av IRC i Norge. IRCNO er ikke ute etter å være politi i det Virtuelle-Samfunnet som IRC representerer, men dessverre må en noen ganger gjøre noe med brukere som ikke oppfører seg. Som ellers i samfunnet trenger vi kjøre-regler, ellers så blir det kaos. Med den støtten IRCNO har i fra UNINETT så kan vi dette nå. Videre har en noe skrevet å holde seg til.

Irc-admins og irc-ops har egne reglementer. Disse finnes på anonym-ftp ftp.nvg.ntnu.no som henholdsvis server-admin og operator i området pub/irc/IRCNO

Mange problemer kan bli unngått i det hele og store dersom chan-op setter korrekt restriksjoner på kanalen eller at brukeren lærer hvordan bruke IGNORE, om klienten støtter dette.


Følgende ting er ansett som ulovlig ("user-rules")

 1. Falske brukeridentiteter, eller forsøk på å skjule virkelig identitet.
 2. Bevisst plaging av en annen bruker. Hva som er plaging er opp til en irc-op å avgjøre.
 3. "Dumping" av mye tekst til en kanal.
 4. Plage andre brukere på en kanal ved konstant piping.
 5. Enhver handling som vil redusere funksjonaliteten til IRC. Dvs kaster bort ressurser (mennesker, kapasitet og maskin-ressurser).
 6. Sjikanering definert etter Norsk lov. Akkurat som utenfor IRC kan sjikanering via IRC faktisk politianmeldes, og det har blitt gjort ved ett par anledninger.
 7. Bruker støtende ord i kanal overskrifter og på "offentlige" kanaler. En "offentlig" kanal har ikke Privat/Secret modus.
 8. Ødelegger integriteten av informasjon.
 9. Kompromitterer privat kommunikasjon.

Hva slags handlinger en bruker gjør for å bryte en eller flere av disse reglene er opp til en irc-op å avgjøre.

Dersom en bruker ikke respekterer disse reglene/retningslinjene, kan irc-admins suspendere eller redusere tilgjengeligheten av IRC for brukeren.


Når det gjelder boter gjelder følgende retningslinjer ("bot-rules")

 1. Boter SKAL IKKE ha en falsk brukerid med mindre dispensasjon blir gitt. Dispensasjon gis i tilfeller hvor boten gjør noe nyttig på IRC. Eksempel på dette i Norge er ConvServ. Det bør dog gå an å sende en E-post til brukerid som boten kjører under.
 2. Boter skal ikke umotivert sende meldinger til en uskyldig bruker.
 3. Boter skal være usynlige, med mindre de utfører en irc-samfunns-messig tjeneste. En slik bot blir kalt en service og bør befinne seg på #services. Dispensasjon mot krav om usynlighet kan bli gitt.
 4. Boter skal KUN svare på PRIVMSG og svar skal gis via NOTICE.
 5. Boter skal IKKE autoconnecte dersom de blir fjernet fra IRC av en IRCOP via /KILL.

Dersom en oppdager at en bruker bryter en eller flere av disse reglene, kan en påpeke det for brukeren i all vennskapelighet. Dersom dette ikke hjelper kan en ta kontakt med en Norsk irc-op. Hjelper ikke dette heller kan en sende E-mail til irc-admin.


Saksgangen i en eventuell disiplinærsak

Brudd på reglene skal forklares via en sivilisert konversasjon mellom irc-op og brukeren eller eier av boten. Dersom bruker/eier ikke er på, skal bruker/eier få en elektronisk post om hendelsen. Dersom bruker/ eier ikke vil respektere en irc-ops avgjørelse er det i første henseende opp til irc-admin å avgjøre hva som skal skje videre. Vanlig prosedyre for en irc-admin er, dersom en sak krever presedens, å ta kontakt med de andre irc- admins i Norge.

Brukere har følgende anke-instanser:

 1. Lokal irc-admin.
 2. Alle irc-ops i Norge.
For å få sin sak prøvet må en bruker sørge for å samle så mange Norsk irc-ops som mulig på en gitt kanal. Email skal sendes ut i forveien om saksforholdet, men det er fullt mulig for folk å få saken prøvet der og da.

Ved en gitt avstemning kan irc-admins ha dobbeltstemme. Utenlandske irc-admins/ops har ikke noe de skulle ha sagt i en gitt disiplinærsak.


Liste over videre lesning


Tilrettelagt for WWW av Bjørn Borud (Bjorn.Borud@alkymi.unit.no) , mars 1994