Kokeoppskrift for POP og News med ssh fra Win95

Gjør følgende:

1. Lag et sett med ssh-nøkler ved hjelp av ssh-keygen på Unix-kontoen.
Følg instruksjoner som kommer. Bytt navn på filene som lages i
katalogen .ssh fra "identity" til ditt brukernavn.

2. Last ned ssh-1_2_14-win32bin.zip fra
http://bmrc.berkeley.edu/people/chaffee/winntutil.html og pakk ut filene
til et sted i PATH'en din (jeg har de liggende i c:\ssh\). 
NB! ssh-keygen.exe fungerer visst ikke - derfor punkt 1.

3. Lag katalogen .ssh på roten på din PCs disk og last ned filene fra
.ssh på Unix-kontoen din til denne katalogen.
.ssh-katalogen må ligge i %HOME%-katalogen. Du må altså sette variabelen
HOME i environmentet ditt. I Win95 blir det å legge til
'HOME=c:' i autoexec.bat dersom du vil ha c: som hjemmekatalog.

4. Lag katalogen etc som underkatalog til stedet du la ssh.exe og
opprett fila ssh_config med følgende innhold:
RhostsAuthentication yes
RhostsRSAAuthentication no
RSAAuthentication yes
PasswordAuthentication yes
StrictHostKeyChecking no

Dette var alt som skal installeres. Så kommer vi til bruken:

5. Kjør kommandoen 
'ssh.exe -L 110:smtp.nvg.ntnu.no:110 smtp.nvg.ntnu.no'
for å forwarde alle meldinger til port 110 på lokal maskin til
smtp.nvg.ntnu.no via smtp.nvg.ntnu.no.
'ssh.exe -L 25:smtp.nvg.ntnu.no:25 smtp.nvg.ntnu.no'
for å forwarde alle meldinger til port 25 på lokal maskin til
smtp.nvg.ntnu.no via smtp.nvg.ntnu.no.

I din mail-leser kan du nu skrive inn localhost som pop-server.
I din mail-leser kan du nu skrive inn localhost som smtp-server.

NB! Du er ikke nødt til å bruke ssh med pop, men kryptering er lurt.